Förvaltningsplan för världsarvet Skogskyrkogården

Att vårda ett världsarv förpliktar. Det är inte bara en angelägenhet för oss som yrkesmässigt förvaltar eller för dem som besöker platsen, utan uppdraget är universellt och perspektivet är långsiktigt.

Världsarven tillhör oss alla. Att skapa engagemang och delaktighet kring världsarvsfrågorna är därför vårt viktigaste uppdrag.

Förvaltningsplanen syftar till att staka ut en gemensam väg och vision kring Skogskyrkogårdens framtida förvaltning och utveckling: Skogskyrkogården – ett hållbart, brukat och tillgängligt världsarv med internationell lyskraft.


Förvaltningsplan för världsarvet Skogskyrkogården (5,8 megabyte, nytt fönster)

Uppdaterad