Unescos skolprojekt om världsarven

Barn och en lärare/dagisfröken.
Foto: Susanne Hallmann

”World Heritage in Young Hands” är Unescos skolprojekt om världsarven.

Alla länder som skriver på Unescos Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (Världsarvskonventionen) åtar sig bland annat (artikel 27) att:

[…] med alla lämpliga medel och i synnerhet genom utbildnings- och informationsprogram sträva efter att stärka sina folks uppskattning av och respekt för det kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 i konventionen.

De ska åta sig att hålla allmänheten underrättad om de faror som hotar detta arv och om den verksamhet som bedrivs i enlighet med denna konvention.
För att stödja ländernas arbete i detta initierade Unesco år 1995 det projekt som kallas World Heritage in Young Hands, där skolor i ett hundratal länder deltar.

Lärare och elever som är intresserade av världsarvsundervisning kan läsa mer om världsarv:

Unesco Sveriges webbplats

Världsarv i Sveriges webbplats

Skolprogram på världsarvet Skogskyrkogården

Stadsmuseet i Stockholm erbjuder skolprogram för förskola, grundskola och gymnasiet på världsarvet Skogskyrkogården.

Skola

Uppdaterad