Utställning: Skogskyrkogården – ett världsarv kring livet och döden

Utställning med paneler bland träd.

Följ med på en tidsresa genom de drygt 100 åren sedan begravningsplatsen invigdes.

Skogskyrkogårdens betydelse för stockholmarna kan inte överskattas. I 100 år har platsen varit en viktig angelägenhet i människors möten med de svåraste stunderna i livet. I mötet med en kär anhörig eller väns bortgång, i återkommande besök till gravar och minneslund för att minnas nära och kära, men också som en plats att besöka för en stunds eftertanke, rofylldhet eller skönhetsupplevelse. Det är en plats som rymmer många känslor och som med sin omsorg i landskapets former och byggnadernas gestaltning ska fungera som tröst och påminnelse om livets fortgång och kretslopp.

Sedan över 25 år är platsen även en angelägenhet för hela mänskligheten då begravningsplatsen sattes upp på Unesco:s lista för kultur- och naturarv som ska bevaras för all framtid. Se filmen om Skogskyrkogården från 100-årsjubileet:

 

Utställning

En utomhusutställning finns på plats innanför huvudentrén mot Sockenvägen. I utställningen görs en tidsresa genom de drygt 100 åren sedan begravningsplatsen invigdes: Från de första besluten, tankarna hos arkitekterna och den långa utvecklingen i landskapsutformning och byggnader, till planeringen för nya gravkvarter och kommande renoveringar. Här beskrivs också platsen som arbetsplats för många, från de arbetslösas beredskapsarbeten till de många hundra, ja tusentals, kyrkogårdsarbetare och andra som arbetat här. 

Uppdaterad