Gravarna på Skogskyrkogården är små och nedtonade. Ingen grav skulle nämligen vara större än någon annan för att visa att alla människor är lika inför döden. Foto: Mattias Ek.

Begravningar och gravar

Inför och efter en begravning finns det flera praktiska saker att tänka på.

Frågor om begravningar och gravskötsel

När du har frågor om begravningar på Skogskyrkogården eller om skötsel av gravar vänder du dig till kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm.

E-tjänst: Hitta graven

Denna sök- och karttjänst hjälper dig att se var olika gravar finns. Här kan du även beställa skötsel och plantering av blommor från kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontider
måndag–fredag 09.00–12.00
Telefon
Telefon 08-508 30 191
E-post
E-post gravratt.skotsel.kyf@stockholm.se
Foto: Mattias Ek.

Minnesplats för dödfödda barn

På Skogskyrkogården finns gravkvarter med anonyma barngravar. I några gravar är barn gravsatta tillsammans. De var oftast dödfödda. De sändes från sjukhusen till Skogskyrkogården för begravning fram till 1980-talet.

Idag finns ett minnesmärke på Skogskyrko­gården för att hedra dessa barn. Minnesplatsen ligger vid sidoentrén bredvid tunnelbanestationen. Här kan besökaren sitta ner, lämna blommor och tända ljus.

Uppdaterad