Världsarv

Skogskyrkogården är ett världsarv. Det betyder att betyder att platsen är viktig för alla människor på jorden och ska bevaras för all framtid.

Foto: Mattias Ek.

Unesco beslutade år 1994 att Skogskyrkogården ska vara ett världsarv.
Skogskyrkogården är ett ovanligt världsarv eftersom den är en begravningsplats som används och inte är så gammal.

Skogskyrkogården är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett formgivet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av kyrkogårdar i hela världen.

Unescos motivering

FN:s organisation Unesco beslutar vilka platser i världen som skall vara världsarv. Världsarven sätts upp på en lista som år 2023 innehåller 1154 platser i 167 olika länder. Världsarven är både kulturarv och naturarv.

Ta reda på mer om världsarv

Världsarvskonventionen

Det finns ett avtal mellan länder som handlar om att skydda speciella platser i världen. Avtalet kallas Världsarvskonventionen och är från år 1972.

Världsarv i Sverige

I Sverige samordnar Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket arbetet med de svenska världsarven. De föreslår också vilka platser som Sverige bör ha med på Unescos lista över världsarv. Sverige har 15 världsarv (2023).

Uppdaterad