Följ med genom Skogskyrkogårdens historia. Foto: Mattias Ek.

Utomhusutställning

Följ med på en tidsresa genom de drygt 100 åren sedan begravningsplatsen invigdes.

Utomhusutställningen står innanför huvudentrén mot Sockenvägen. 

Här får du följa med från de första besluten, tankarna hos arkitekterna och den långa utvecklingen i landskapsutformning och byggnader. Du får ta del av planeringen för nya gravkvarter och kommande renoveringar.

Här beskrivs också platsen som arbetsplats. Här har arbetslösa beredskaps­arbetare, tusentals kyrkogårdsarbetare och andra jobbat. 

Uppdaterad