Foto: Eva Larsson.

Arrangör av gruppresor

Tillsammans kan vi göra ert besök på Skogskyrkogården till en berikande upplevelse som inte stör ceremonier och sörjande.

Vi är måna om att alla våra besökare skall uppleva Skogs­kyrkogården som ett vackert gemensamt rum och en plats för eftertanke. Därför ber dig som arrangör att verka för att era besökare visar hänsyn till sörjande och pågående ceremonier och gravsättningsakter.

Vi hjälper er gärna med ert besök

Vi avråder besök med grupper utan medföljande guide som bokats genom Skogskyrkogården. Det kan skapa problem inne på begravningsområdet och upplevas som störande. Kontakta oss istället i förväg så planerar vi ert besök tillsammans!

Boka våra kunniga guider

Med en av våra guider med specialkunskap om Skogskyrkogården får din grupp tillgång till kapellinteriörer som annars endast är öppna för ceremonier. Visningarna kan anpassas i tid och innehåll och tar med er på en vandring genom världsarvet Skogskyrkogården.

Har du en utländsk grupp? Våra guider kan visa Skogskyrkogården på flera olika språk.

Bussar

Det är inte tillåtet att blockera huvudentrén vid Sockenvägen och vyn in mot begravningsplatsen med stillastående buss. Det är heller inte tillåtet att stanna bussen och tomgångsköra inne på området.

Vi hänvisar till parkeringsfickorna utanför muren på Sockenvägen. Gästerna får då promenera in genom entrén, möta den enastående vyn och uppleva platsens karaktär av lugn.

Visitors center

Vårt besökscenter har fri entré och öppet dagligen under sommarhalvåret med butik, utställning, kafé och toaletter. 

Uppdaterad