Unescos motivering

En höjd med almträd.
Almhöjden, vy från Skogskrematoriet.

Världsarvslistan grundar sig på FN-organet Unescos konvention till skydd för världens natur- och kulturarv, som antogs 1972. Listan inrättades för att skydda världsarven från förstörelse och förfall.

För att ett minne ska upptas på listan måste det uppfylla en rad kriterier som finns listade hos UnescoEtt kulturobjekt ska exempelvis vara ett mästerverk skapat av människan, ett arkitektoniskt stilbildande byggnadsverk, en miljö med anknytning till idéer eller trosföreställningar av universell betydelse. Det kan även vara ett framstående exempel på traditionell livsföring som är representativ för en viss kultur.

Ett naturobjekt kan exemplifiera viktiga utvecklingssteg i jordens historia, representera pågående ekologiska eller biologiska processer, vara ett landskap med exceptionella skönhetsvärden eller en hemvist för utrotningshotade djurarter.

Listade kriterier, Unescos webbplats

Unescos motivering för Skogskykogården

Skogskyrkogården upptogs 1994 på Unescos värdsarvslista och beslutet motiverades enligt kriterierna II och IV. 

Kriterium II

Arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz gestaltning av Skogskyrkogården etablerade en ny form av begravningsplats som på ett grundläggande sätt influerat gestaltningen av begravningsplatser runt om i världen

Kriterium IV

Skogskyrkogårdens kvalitéer utgörs av dess tidiga 1900-talsarkitektur och landskapsgestaltning som anpassats till en begravningsplats

Världsarv i Sverige och världen

Världsarvslistan blir allt längre och omfattar idag drygt tusen objekt. Sammanlagt 15 svenska kultur- och naturobjekt har förts upp på listan, bland andra Drottningholms slottsanläggning, Hällristningarna i Tanum, Hansestaden i Visby och Laponia i Lappland. 

Interaktiv karta på Unescos webbplats

De svenska världsarven, Riksantivarieämbetets webbplats

Målet för Unesco, FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur, och kommunikation/media, är en fredligare värld genom samarbete länder emellan.

Frågor och svar, Unescos webbplats

Skogskyrkogårdens sida på Unescos webbplats

Uppdaterad