Unescos världsarvskonvention

Människor under ett tak där man även ser en staty och pelare.
Monumenthallen, Skogskrematoriet. Foto: Susanne Hallmann

Unesco har förhandlat fram en konvention om bevarande av natur- och kulturarv, Världsarvskonventionen.

Världsarvskonventionen antogs av Unescos generalkonferens 1972. Drygt 180 stater har undertecknat konventionen. De som skriver på konventionen lovar att bevara natur och kultur i sitt eget land, till exempel genom att införa skyddslagstiftning för bevarandet. Världsarvskonventionen handlar enbart om kulturyttringar som är ”fasta”, till exempel hus, monument, naturområden.

Sverige anslöts sig till konventionen 1985. Ansvariga myndigheter i Sverige är Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.

Världsarvskonventionen, UNESCOs webbplats

Riksantikvarieämbetets webbplats

Naturvårdsverkets webbplats

Världsarvslistan

Till konventionen finns världsarvslistan knuten. På listan kan objekt föras upp som är av ”särskilt stort universellt värde” – dessa kallas världsarv. Totalt finns det drygt tusen världsarv i världen.

Mer om Sveriges femton världsarv

Om världsarv, Riksantikvarieämbetets webbplats

Nordic World Heritage Foundations webbplats

UNESCOs webbplats

Uppdaterad