Muren

En lång stenmur ramar in hela begravningsplatsen. Muren ritades av Sigurd Lewerentz och den äldsta delen byggdes mellan 1923 och 1932.

Foto: Mattias Ek.

Under 1920-talet var arbetslösheten stor i Sverige. Staten skapade arbeten för arbetslösa som att bygga vägar, broar samt muren runt Skogskyrkogården.

Arbetarna byggde muren för hand. Man borrade och sprängde sten, grävde med spadar och hackor, körde jord med skottkärror, blandade cement på plats. Stenen fraktades med häst och vagn, en del från stenbrottet i Blåsut.

Man skramlade ihop alla sorts yrken, det fanns arbetslösa bagare och skomakare. De var inte vana vid sådant här grovarbete så för många var det väldigt tungt.

Smed om arbetet med muren

Hela muren är idag 4 228 meter lång och en av landets längsta stenmurar.

Uppdaterad