Tallumpaviljongen/Visitors center

När Skogskyrkogården öppnade 1920 behövdes lokaler för de som arbetade i landskap och kapell samt för redskap och maskiner.

Foto: Mattias Ek.

Arkitekt Gunnar Asplund och hans assistenter ritade ekonomigården som blev klar 1923. Den hade från början klädskåp, omklädningsrum, matrum, tvättrum och rum för redskap och fröer.

Mitt i byggnaden finns ett litet rum med kupol i taket. Det användes som kontor där man bland annat delade ut löner ut till arbetarna. Ekonomigården fick senare namnet Tallumpaviljongen. 

Gunnar Asplunds ritning till ekonomigården. Arkiv: ArkDes.

Dagens besökscenter

Idag finns modernare arbetslokaler mitt emot Tallumpaviljongen med garage för olika maskiner. När Skogskyrkogården blev världsarv behövde man ordna ett besökscentrum. Då byggdes paviljongen om till utställningsrum och kafé, Visitors center, som är öppet på sommarhalvåret.

Visitors center

Uppdaterad