Sju brunnars stig

En lång väg för reflektion kring livets kretslopp.

Foto: Mattias Ek.

Genom tallskogen öppnar sig en nästan 900 meter lång och rak väg från Almhöjden till Uppståndelsekapellet.

Längs den långa vägen finns tid att tänka på livet och döden och förbereda sig inför begravningsceremonin i Uppståndelsekapellet. På vägens vänstra sida finns ett område med björkar planterade i raka rader, en fin förening mellan det skapade och det levande.

Vägen var från början en brandgata i tallskogen. Arkitekterna utnyttjade den långa, raka stigen genom skogen för att skapa en vacker väg att tillsammans gå mot Uppståndelsekapellet. Planen var att placera sju brunnar längs vägen, men de blev aldrig gjorda.

Uppdaterad