Tallarna

Skogens tallar är hjärtat i Skogskyrkogården.

Foto: Mattias Ek.

Tallskogen på Skogskyrkogården planterades av de som ägde marken på 1800-talet. Tallarna var då tänkta att bli bra byggnadsmaterial. Därför är de långa och raka utan sidogrenar. En del tallar är närmare 200 år gamla.

Idag finns ungefär 9 000 av de gamla tallarna kvar. Varje tall är viktig och vårdas noggrant för att stå kvar så länge det går.

Gamla tallar måste ibland tas bort på grund av ålder men även olika sjukdomar. För att skogen inte ska bli för gles planteras nya små tallar. De odlas fram från frön som tas från kottarna på de bästa tallarna. Det tar minst 80 år innan de nya tallarna har vuxit sig lika höga som de gamla.

Foto: Johan Stigholt.

Djurlivet

På Skogskyrkogården finns många djur. Här bor harar, ekorrar, rävar och vattensalamandrar. Ibland kan du komma nära ett rådjur. Fågelskådare kan se häckande duvhök, korp, steglits och stenknäck. Det finns även bikupor på Skogskyrkogården.

Uppdaterad