Skogskyrkogården med det nybyggda Uppståndelsekapellet till höger. Foto: C G Rosenberg, 1926.

Skogskyrkogårdens historia

Följ med i historien från tävling, förslag och omarbetningar till bygget av det som idag heter Skogskyrkogården.

Bakgrund

I slutet av 1800-talet fick Stockholms stad ansvar för nya begravningsplatser i kommunen. År 1895 blev Södra begravningsplatsen färdig. Det är bara i Stockholm och Tranås i Småland som en kommun har ansvar för begravningsplatser. I resten av landet är det den kristna Svenska kyrkan som ansvarar för kyrkogårdar och begravningsplatser.

Under tidigt 1900-tal fick Stockholm många nya invånare. Då behövdes mer mark för gravar. Stockholms stad beslutade att göra Södra begravningsplatsen större. Staden beslutade också att hålla en tävling för utformningen av det nya området.

Tävlingen

På hösten 1914 presenterade staden en idétävling för den nya begravningsplatsen. De ansvariga tänkte helt nytt kring formgivningen av platsen. Den viktigaste tanken var att besökaren skulle kunna uppleva att liv och död ständigt pågår, som en evig process, liv-död-liv.

Uppdraget i tävlingen var bland annat även:

  • Platsen ska vara estetisk och konstnärlig.
  • Området ska vara värdigt, utan monument och med lika stora gravar för alla.
  • Skog och natur ska bevaras så mycket som möjligt.

Inspiration till de nya idéerna kom från olika håll: romantiken på 1800-talet, modern formgivning och även tankar om jämlikhet.

Tävlingen lockade många arkitekter och landskapsformgivare och staden fick in många förslag. De unga arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz vann med sitt förslag ”Tallum”.

Under 1910-talet var det svåra ekonomiska tider. Bland annat därför fick arkitekterna göra om och förenkla sitt förslag flera gånger. Först år 1917 kunde bygget av landskapet börja.

Ett tidigt förslag till landskap och byggnader närmast dagens huvudentré.

Tidslinje

1912

Stockholms stad beslutar att göra Södra begravningsplatsen större.

1914–1915

Tävling om den nya Södra begravningsplatsen. Arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz vinner med förslaget ”Tallum”.

1920

Södra begravningsplatsen invigs med det lilla Skogskapellet, ritat av Gunnar Asplund.

1921

Södra begravningsplatsen delas upp och får nya namn: Skogskyrkogården och Sandsborgskyrkogården.

Gunnar Asplunds ritning till Skogskyrkogårdens ekonomigård Tallumpaviljongen (numera Visitors center) 1921–1922. Arkiv: Arkitektur- och designcentrum.

1923

Ekonomigården med arbetslokaler är klar. Den kallas även Tallumpaviljongen och innehåller idag Visitors center. Muren runt området börjar byggas.

1925

Uppståndelsekapellet invigs, ritat av Sigurd Lewerentz.

1932

Muren är klar efter 10 års hårt arbete av arbetslösa.

1930–1935

Det öppna landskapet vid huvudentrén och Almhöjden görs klart, ritat av Sigurd Lewerentz.

Skogskrematoriet. Arkitekt Gunnar Asplund visar nya krematoriet för kronprins Gustaf Adolf, prins Eugen och borgarrådet Yngve Larsson. Okänd fotograf.

1936–1940

Det stora Skogskrematoriet byggs och invigs. Gunnar Asplund är ensam kvar som arkitekt när projektet nu avslutas. Han dör i oktober.

1961

Minneslunden invigs, ritad av Sigurd Lewerentz som återvänder till platsen.

1994

Skogskyrkogården blir världsarv.

Efter hennes död i New York 1990 gravsattes Greta Garbo på Skogskyrkogården 1999. Foto: Mattias Ek.

1999

Skådespelaren Greta Garbo gravsätts söder om Skogskapellet.

2009–2015

Det nya krematoriet planeras, byggs och sätts igång. Arkitekt är Johan Celsing.

Uppdaterad