Nya krematoriet

Nya krematoriet ligger lite avsides inne i skogen. Det är en byggnad med mycket teknisk utrustning.

Foto: Ioana Marinescu.

Den nya tegelklädda byggnaden invigdes 2014. Byggnaden är utformad för att göra det möjligt för de anhöriga som så önskar att delta vid själva kremationen.

De renade rökgaserna från Nya krematoriet leds under marken hela vägen till Skogskrematoriets gamla skorstenar där de släpps ut.

Det gamla krematoriet blev omodernt

När Skogskyrkogårdens ursprungliga krematorium från 1940 blev för opraktiskt och slitet beslutade staden att bygga ett nytt. Det blev en tävling år 2009 och förslaget ”En sten i skogen” vann. Arkitekter var Johan Celsing och Müller Illien Landschaftarchitekten.

Ugnshallen i krematoriet. Foto: Ioana Marinescu.

Se dig om i krematoriet

Av säkerhetsskäl får man inte gå in i krematoriet. Men genom panoramafotografering i Google Street View kan du själv se dig om i krematoriet.

Kremation

Kremation betyder att bränna den döda. Det görs i speciella ugnar och tar cirka två timmar. Askan kan sedan läggas i en urna eller en fin påse. Askan kan gravsättas i en grav, i en askgravplats eller spridas på marken i en minneslund.

Sedan 1880-talet är det tillåtet att kremera i Sverige. Det var från början inte så vanligt. Många tyckte att det var konstigt och obehagligt. Under 1900-talet blev det mer vanligt. I Sverige kremeras idag ungefär 80 procent av de döda. Det är mer vanligt i städerna än på landsbygden.

Uppdaterad