Minneslunden

I Skogskyrkogårdens minneslund gravsätts aska från personer som kremerats.

Foto: Mattias Ek.

Minneslunden ligger på en egen kulle till höger om huvudentrén. Lunden är det enda område på Skogskyrkogården där man inte får gå på marken utan måste gå på stigarna.

Arkitekten Sigurd Lewerentz minneslund blev klar år 1961. Senare skapade arkitekterna Göran Bergquist och Jan Wahlman en damm med stenar högst upp på kullen. Här finns sittbänkar och plats för blommor.

Foto: Mattias Ek.

Minneslund

En minneslund är en plats där man gravsätter askan efter en person som kremerats. Askan gravsätts av en anställd utan att någon anhörig är med. Tanken är att askan ska tillbaka till marken och naturen. Istället för en grav att gå till finns en gemensam plats att lämna blommor vid.

Askgravplats

På Skogskyrkogården finns flera olika områden med askgravplatser.

Många anhöriga vill ha en gravplats att gå till. Då kan man välja askgravplatser som är ett gemensamt område med individuella och små askgravar. I varje askgrav läggs askan ner i en fin påse. Ovanpå eller nära askgraven sätts en platta med den begravdas namn.

Uppdaterad