Minneslunden

En liten fontän med blommor runt.
Minneslundens smyckningsplats utformad av Göran Bergquist och av Jan Wahlman. Foto: Gustav Stegfors.

Skogskyrkogårdens minneslund började tas i anspråk 1961 och ligger på en kulle till höger om meditationslunden sett från huvudentrén.

Vy från Almhöjden över Minneslunden. Foto: Gustav Stegfors.

Minneslunden fick sin grundläggande utformning av Lewerentz men kompletterades efter hand med en smyckningsplats uppe på höjden. Denna utformades av Göran Bergquist och av Jan Wahlman som en vattentrappa för snittblommor vid de två ursprungliga smyckningsplatserna

Uppdaterad