Utforska vidare

En trappa går uppför en höjd.
Vy mot Almhöjden och Lewerentz trappa. Foto: Mikael Almehag.

Världsarvet Skogskyrkogården är en väldokumenterad plats, både i text och bild. Här är några tips till dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Digitala Stadsmuseet

I Digitala Stadsmuseet kan du söka bland material från Skogskyrkogården, där finns rapporter och skrivelser samt både historiska och nytagna fotografier.

Digitala Stadsmuseets webbplats

Stockholmskällan

På sidan Stockholmskällan finns en del material om Skogskyrkogården. Bland annat Stadsmuseets noggranna beskrivning och fotografering av byggnaderna och landskapet. En inventering som innehåller kartor, ritningar och många fotografier.

Skogskyrkogården, Stockholmskällans webbplats

Stadsmuseets inventering, Stockholmskällans webbplats

Arkitektur- och designcentrum

I Digitalt museum finns kan du söka bland material ur Arkitektur- och designcentrums samlingar.

Digitalt museums webbplats

Litteratur

Om du är nyfiken på vad som har skrivits om Skogskyrkogården har vi sammanställt ett urval:

Litteraturlista Skogskyrkogården (46 kilobyte, nytt fönster)

Uppdaterad