Skogskrematoriet

Interiör; kapell med stolar i rader och stor väggmålning.
Heliga korsets kapell. Foto: Susanne Hallmann

Skogskrematoriet är ett krematorium med tre kapell som ritades av Gunnar Asplund och invigdes 1940. 

Under 1900-talet började den hedniska seden med kremering allt mer att accepteras och i mitten av trettiotalet beslöt Stockholms kyrkogårdsnämnd att bygga ett krematorium med tre kapell i anslutning. Tanken var att Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz skulle samsas om uppdraget, men Lewerentz förbisågs och uppdraget gick över till Asplund.

Skogskrematoriet. Foto: Susanne Hallmann.

De tre kapellen fick heta Trons, Hoppets och Heliga korsets kapell och hela anläggningen stod klar 1940. En helhet som kommunicerar intimt med det storslagna öppna entrélandskapet. 

En funkisanläggning med omfamnande känsla

Trons kapell. Foto: Susanne Hallmann.

Vid den tiden hade funktionalismen haft sitt genombrott vilket tydligt präglar arkitekturen i hela anläggningen. Den är flexibel och praktisk. Samtidigt är den mycket omsorgsfull vilket är kännetecknande för den inkännande Asplund.

Hela anläggningen saknar skarpa hörn vilket ger en omfamnande och mjuk känsla. Mjukheten finns också i det öppna och pastorala landskapet utanför som byggdes upp under 1930-talet. Genom att ge kapell och övriga byggnader olika höjd betonades markens rundade sluttning mot angränsande urngårdar och huvudentré.

Gunnar Asplunds höj och sänkbara vägg i Heliga korsets kapell. Foto: Susanne Hallman, kyrkogårdsförvaltningen.

För att göra det möjligt att hålla ostörda ceremonier samtidigt i de tre kapellen placerade arkitekten små trädgårdar och väntrum mellan kapellen. Från väntrummen ser de sörjande ut genom portarna och det mjuka landskapet.

Kapellen fick interiörer som framhäver katafalken med kistan som det centrala i rummet. Framför bänken för de närmast sörjande längs med katafalken skapade Asplund mönster i golven. Tanken var att den sörjande familjen i sin svåra stund skulle ha något att fästa blicken på.

Kända konstnärer dekorerade kapellenUppståndelsen. Foto: Ingrid Johansson.

Kapellens portar har dekorerats med bronsreliefer av Bror Hjort. I förhallen till Heliga Korsets kapell finns skulpturgruppen Uppståndelsen, skapad av John Lundqvist. Han har även gjort krucifixets förgyllda Kristusfigur inne i kapellet. Kapellets stora muralmålning ”Liv–död–liv” är skapad av Sven Xet Erixson.

Gunnar Asplund avled 1940 och hans urna är jordad i en av urngårdarna intill Trons kapell. En enkel minnestavla bär inskriptionen ”Hans verk lever”. Hoppets kapell är prytt med en marmormosaik av Otte Sköld som också skapat altarkrucifixet i emalj. Stuckaturen i Trons kapell liksom altarkrucifixet i onyx har Ivar Johnsson som upphovsman.

 Se dig om i kapellen

Med våra panoramafotograferingar kan du själv se dig om i och utanför kapellen. Klicka i bilderna för att ta dig runt. Klicka på ”Visa på Google maps” för att se panoreringen i helskärmsläge.

Lyssna

Här kan du lyssna på avsnitten om Skogskrematoriet och dess kapell i vår ljudguide. Du kan lyssna direkt på sidan, eller ladda ner filerna genom att klicka på pilen uppe i högra hörnet.

 

Ljudguide i tretton delar

 

Uppdaterad