Granitkorset

Stort kors i sten i gräsbelagt landskap.
Granitkorset med Almhöjden till vänster och Minneslunden till höger. Foto: Susanne Hallmann

Ett mäktigt granitkors är det enda som bryter horisonten när besökaren kommer genom huvudentrén och ser ut över det böljande och öppna landskapet.

Granitkorset ritades av Asplund 1939 och skänktes av en anonym givare 1939. I och med att Skogskyrkogården är en multietnisk begravningsplats och riktar sig till fler trossamfund än den kristna protestantiska, är korset inte tänkt som en trossymbol utan mer som en symbol för livets kretslopp: liv–död–liv.

Uppdaterad